czwartek, 8 sierpnia 2019

Lokal kancelarii radcy prawnego

kancelaria radcy prawnegoCzy jest coś ciekawego w omawianiu kwestii lokalu kancelarii? Nie wiem, ale dziś chciałabym chwilę poświęcić temu zagadnieniu, ponieważ być może mniej wtajemniczona część z Was nie wie, że w Dziale II Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego można znaleźć przepisy dotyczące wymogów jakie powinien spełniać lokal kancelarii. Co prawda nie ma tam wskazań, w jakim miejscu może być usytuowany, choć pośrednio można z niego o tym mniemać. Ciekawi? Zapraszam do lektury.


Wymogi


Zgodnie z Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego, lokal kancelarii powinien odpowiadać:

1) wymogom godności zawodu,

2) spełniać warunki gwarantujące prawidłowe wykonywanie zawodu radcy prawnego -

- w zakresie przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
- w zakresie zachowania poufności,
- w zakresie bezpiecznego przechowywania dokumentów związanych ze świadczoną pomocą prawną.

Ponadto lokal kancelarii oznacza się poprzez umieszczenie tablicy z informacjami o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Tablica informująca o wykonywaniu zawodu radcy prawnego


W związku z obowiązkiem oznacza lokalu kancelarii stosowną tablicą informacyjną, Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego przewiduje, co powinna taka tablica zawierać. Zgodnie z tymi postanowieniami na tablicy umieszcza się:

1) w przypadku wykonywania zawodu w kancelarii radcy prawnego - oznaczenie "Kancelaria Radcy Prawnego" oraz imię (imiona) i nazwisko radcy prawnego,

2) w przypadku wykonywania zawodu w spółce cywilnej - nazwę spółki cywilnej ze wskazaniem zawodu lub zawodów wykonywanych przez wspólników w ramach spółki cywilnej, przy czym obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego,

3) w przypadku wykonywania zawodu w formie osobowej spółki prawa handlowego - firmę spółki handlowej, ze wskazaniem zawodu lub zawodów wykonywanych w ramach tej spółki, przy czym obligatoryjne jest zamieszczenie informacji o wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Dodatkowo możliwe jest umieszczenie na tablicy imion i nazwisk wspólników spółek, którzy nie zostali objęci w brzmieniu ich firm, przysługujące tytuły i stopnie naukowe w zakresie nauk prawnych, inne przysługujące tytuły zawodowe oraz dane teleadresowe, a także logo kancelarii radcy prawnego lub spółki.

Powyższe informacje powinny być wyrażone w języku polskim, choć obok tego może być dodatkowo zamieszczone tłumaczenie na język obcy.

Ponadto zaleca się zamieszczenie na tablicy informacyjnej logo Krajowej Izby Radców Prawnych, stosownie do zasad przyjętych w przepisach odrębnych.

Ciekawostki


Jak widzicie powyżej istnieje dość sporo wymogów, którym powinien odpowiadać lokal kancelarii. Zwrócić trzeba jednak uwagę, że część tych wymogów operuje pojęciami nieostrymi, co często może prowadzić do różnych wątpliwości.

wymogi lokalu kancelariiPrzytoczę tutaj przykład z mojego kolokwium z etyki. Wylosowałam pytanie, w którym mieliśmy wskazać, czy radca prawny może mieć lokal kancelarii w pasażu galerii handlowej. Powołując się na wyżej przywołane argumenty związane z godnością zawodu, a przede wszystkim z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa dokumentów stanęłam na stanowisku, że radca prawny nie może mieć w takim miejscu lokalu kancelarii. W trakcie kolokwium wywiązała się w tej kwestii dyskusja, bowiem egzaminujący stał na stanowisku, że nie widzi przeszkód co do tego, żeby lokal kancelarii znajdował się w pasażu galerii handlowej, bowiem stosownymi zapisami umownymi oraz zabezpieczeniami można sprostać wymogom, które określa Regulamin. Osobiście do końca stałam przy swoim, ale wskazuję na mogące pojawić się wątpliwości i że zawsze trzeba mieć oczy szeroko otwarte.

Może ktoś z Was widział gdzieś kancelarię radcy prawnego w pasażu galerii? Ani ja, ani egzaminujący nie widzieliśmy, ale może gdzieś ktoś tak funkcjonuje i nie ma z tego tytułu problemów. Dajcie znać 😉.

Uściski 😙
 
Post został opracowany na podstawie:
Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego stanowiącego załącznik do uchwały nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r.

Fotografie: autorka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).