poniedziałek, 27 listopada 2017

Warunek i termin

Kodeks cywilnyTytuł posta brzmi dziwnie i pewnie Ci, którzy z prawem mają niewiele wspólnego będą zastanawiać się, czy post niniejszy jest o prawie, czy o pierdołach. Osobiście rzekłabym, że o jednym i drugim, ale by nie wyszło, że jestem totalną ignorantką w zakresie swojego wykształcenia i wykonywanego zawodu, rzetelnie informuję, że post jest o prawie. Warunek i termin to instytucje prawne regulowane w Kodeksie cywilnym i odnoszące się do wałkowanych przez nas od jakiegoś czasu czynności prawnych.


Elementy czynności prawnej

Zanim jednak przejdziemy do omawiania warunku i terminu, musimy zacząć od początku, czyli od elementów czynności prawnej, o których z niewiadomych mi przyczyn wcześniej nie wspomniałam. Dlaczego muszę wspomnieć o tych elementach najpierw? Ano z tego względu, że warunek i termin to takie dodatki do czynności prawnej.

Jakie są zatem elementy czynności prawnej? (uwaga, nazwy łacińskie 😉)

1. Essentialia negotii - przekładając na polski - elementy przedmiotowo istotne - czyli takie, które konstytuują nam czynność prawną, ustawowo określone cechy pozwalające nam zakwalifikować daną czynność prawną do typów czynności prawnych określonych w ustawie, inne są essentialia negotii umowy sprzedaży, inne umowy najmu i dzięki nim odróżniamy też te dwa typy umów od siebie.

2. Naturalia negotii - przekładając na polski - elementy nieistotne - stanowią o skutkach prawnych określonej czynności prawnej; można je zawrzeć w umowie, ale nie trzeba, bo tak naprawdę prawo gwarantuje nam te skutki prawne określając dany typ czynności prawnej.

3. Accidentalia negotii - przekładając na polski - elementy dodatkowe - Drodzy, jeśli chcemy, żeby czynność prawna wywarła coś więcej w naszym życiu niż przewiduje prawo, te accidentalia winny znaleźć się w umowie.

Kończąc ten wątek, muszę zauważyć, że te nazwy brzmią trochę jak zaklęcia z Harry'ego P. 😀

Warunek

Zgodnie z art. 89 Kodeksu cywilnego powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego i to zdarzenie przyszłe i niepewne to warunek. Co do zasady ziszczenie się warunku nie ma mocy wstecznej, chyba że inaczej się zastrzeże (art. 90 KC).

Teraz skupcie się mocno, bo będzie mowa o fikcjach ziszczenia się lub nieziszczenia się warunku.

Otóż, Drodzy, jeśli stronie czynności prawnej zależy na nieziszczeniu się warunku i przeszkodzi jego ziszczeniu się w sposób godny pogardy ludzkiej, tj. jak stanowi Kodeks cywilny w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (spójrzcie, jak pięknie można mówić o nieuczciwości ludzkiej - sprzeczność z zasadami współżycia społecznego - serce aż wzbiera z patosu 😂), to przyjmuje się, że następują skutki takie jakby warunek się ziścił. Nie chciał, żeby się ziścił, napaskudził, to za karę się mu warunek ziszcza, a co 😈.

Teraz sytuacja odwrotna. Jeśli stronie zależy na tym, by warunek się ziścił i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego doprowadza do ziszczenia się tegoż warunku, to jak się pewnie domyślacie, za karę, przyjmuje się, że następują skutki takie, jakby warunek się nie ziścił.

Czynności prawnePod tym względem można by rzec, że nasz Kodeks cywilny jest przewrotny 😉.

Co ciekawe jeśli warunek jest niemożliwy albo przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego, to powoduje nam, że czynność prawna jest nieważna, gdy warunek jest zawieszający, a gdy warunek jest rozwiązujący to w takim przypadku uważa się go za niezastrzeżony.

Co to jest warunek zawieszający i rozwiązujący? W uproszczeniu:

Warunek zawieszający - skutki czynności prawnej zostają przesunięte w czasie do momentu ziszczenia się warunku,
Warunek rozwiązujący - ziszczenie się warunku powoduje, że skuteczność prawna czynności prawnej dobiega końca.

Termin

Zastrzeżenie terminu uzależnia powstanie albo ustanie skutków czynności prawnej od wystąpienia zdarzenia przyszłego i pewnego. Bawi mnie to, bo podzielam twierdzenie poety Twardowskiego "nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna", ale pewnie tylko mnie, bo ja mam takie trochę czarne i nie do końca zrozumiałe dla innych poczucie humoru 😵.

Wracając jednak do terminu należy stwierdzić, że wyróżniamy:

1. termin początkowy - z nadejściem tego terminu czynność prawna zaczyna wywoływać skutki prawne i do tego terminu stosujemy odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym,
2. termin końcowy - z nadejściem tego terminu wiąże się ustanie skutków prawnych czynności prawnej i jak łatwo się domyślić stosuje się do niego odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym.

Zazwyczaj termin wyznaczany jest jako konkretna data lub okres i w tym zakresie Kodeks cywilny wyznacza nam ramy, jak liczyć te terminy, o ile inne zasady ich liczenia nie zostały zastrzeżone przez ustawę, orzeczenie sądu, decyzję innego organu państwowego albo przez samą czynność prawną (art. 110 Kodeksu cywilnego).

I tak to się liczy:

1. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia; jeśli jednak początkiem terminu tak oznaczonego jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu tego dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło,
2. termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w danym miesiącu nie ma - w ostatnim dniu tego miesiąca (powiedzmy sobie szczerze, przepis pod luty zrobiony 😂); przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia,
3. termin oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca upływa w pierwszym, piętnastym lub ostatnim dniu miesiąca, a termin półmiesięczny równy jest piętnastu dniom.

Nadto, zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeśli termin oznaczony w miesiącach lub latach, miesiąc liczy się za dni 30, a rok za dni 365.

Całkiem nowe postanowienie KC stanowi również, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności prawnej przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy lub na sobotę (i sobota jest tym novum), termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Warunek i terminPrzykład: Jeśli koniec terminu przypada nam na 25.12, to przy zastosowaniu powyższego, termin nam wtedy nie upłynie a wydłuży się do dnia "normalnego" roboczego, czyli najwcześniej do 27.12, o ile 27.12 nie będzie sobotą, jeśli będzie to wydłuży się jeszcze bardziej, bo do 29.12 (po sobocie jest ustawowo wolna niedziela). Rozumiecie???🙊

Podsumowanie

Chciałabym zauważyć, że jeśli macie pytania, pytajcie, bo przyznam szczerze, że dopóki nie zaczęłam pracować, nie kumałam warunków i terminów, po prostu przyjmowałam je na klatę i udawałam, że rozumiem, a tak naprawdę znałam tylko formułki na pamięć 😂. Zresztą to w moim przypadku powszechna praktyka była... może nadal jest? 😂 Pamiętajcie, człowiek uczy się całe życie, a ja z pewnością Wam nie powiem, że pozjadałam wszystkie rozumy w zakresie prawa. Musiałabym być naprawdę szurnięta, żeby tak stwierdzić 😂. Mogę być kiedyś nieźle obcykana, ale nie przypuszczam, bym kiedykolwiek posiadła całą wiedzę prawną, mój mózg ma ograniczenia, do których się przyznaję 😉😉😉.

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Prawo cywilne - część ogólna, Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2011.

Fotografowała: autorka.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).