piątek, 13 października 2017

Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński

Małżeństwo z obcokrajowcemBędziemy tylko Ty i ja. Jakby sami. Będę się budzić codziennie z myślą o Tobie, będziesz ze mną w pracy i po pracy też... Nikt nie rozumie nas tak jak my rozumiemy się nawzajem. Twoje słowa trafiają tylko do mojego serca, a gdy opowiadam o nich bliskim, przyjaciołom i znajomym wszyscy szeroko otwierają buzię, bo nie rozumieją, pochopnie Cię osądzają, bo Cię nie znają i nie próbują poznać, ani zrozumieć. Nie rozumieją naszej miłości, Drogie Prawo, nie rozumieją, że co dyplom złączył, człowiek już nie rozdzieli, Ty na zawsze pozostaniesz Prawem, a ja prawnikiem, nawet jeśli los rzuci mnie gdzieś daleko od Ciebie 😂😂😂

Przyznaję, tytułem i wstępem chciałam, by mi czytelnictwo bloga wzrosło, a Ci, którzy czytają tylko tytuły i opisy postów powzięli błędne mniemania 😃 Jaka ja niedobra jestem...

Dziś post prawny, kontynuujemy rozważania dotyczące prawa cywilnego. I nie, nie będzie to post z kategorii zawieranie małżeństwa, ale będzie o oświadczeniach woli 😄. Noo, ale Was w maliny wprowadziłam, przyznajcie? Dziś więc będziemy się zastanawiać co to jest to oświadczenie woli, czemu służy, czy można je odwołać i czy istnieje jakiś inny świat poza oświadczeniami woli.


Zanim o oświadczeniach woli...

Musimy sobie wyjaśnić najpierw co to jest czynność prawna. Będzie nam to niezbędne do zrozumienia definicji oświadczenia woli, która odwołuje się do czynności prawnej.

Zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego czynność prawna wywołuje skutki nie tylko w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów.

Rozumiem, że wiecie już czym jest czynność prawna?

Dobra, wiem, że nie. To powyżej toż to nie definicja jakiej potrzebuje zwykły, normalnie myślący człowiek (tak, tym zdaniem chciałam powiedzieć, że prawnik nie jest normalną osobą 😎).

Definicję czynności prawnej, jak wszystkich kwestii niezdefiniowanych przez ustawodawcę, wypracowała nauka prawa cywilnego. Mądre głowy twierdzą, że czynność prawna jest kategorią zdarzeń prawnych, czyli faktów, z którymi normy prawa obowiązującego wiążą określone skutki prawne. Uszczegóławiając tę definicję wskazuje się, że czynność prawna to stan faktyczny w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, które jest wyrażoną zewnętrznie decyzją podmiotu prawa cywilnego wywołania skutków cywilnoprawnych, a z którymże to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne w tym oświadczeniu wyrażone oraz skutki prawne, które wprost nie wynikają z tego oświadczenia, a wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.

Przekładając to z polskiego na nasze. Czynność prawna dąży do wywołania pewnych skutków prawnych. Przykładem czynności prawnej, powszechnej swoją drogą, jest zawieranie umowy. Tutaj zamiar wywołania skutków prawnych jest widoczny jak czerwony lakier do paznokci. Jakie to mogą być skutki. Najpopularniejsze - przeniesienie własność rzeczy z jednego podmiotu na drugi.

Skoro wiemy już powyższe, może porozmawiać o tym, czym jest...

Oświadczenie woli

czynności prawneW odróżnieniu od czynności prawnej, definicja oświadczenia woli została zamieszczona przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 60 KC

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Muszę wtrącić komentarz. Jak uczyłam się tej definicji na pierwszym roku studiów, czyli w roku 2011 (zamierzchłe czasy 👵👴), definicja ta była uboższa o sformułowanie "w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej", więc zobaczcie jak świat idzie do przodu. Tylko ja stoję w miejscu i dziwię się, że się definicja zmieniła 😲.

Drodzy, co wynika z powyższego? Ano to, że jak chcę sprzedać, dajmy na to, ławę kawową, bo dostaliśmy ją od teściowej, ale już rozwiedliśmy się z mężem i pozbywamy się zbędnych wspomnień, a ktoś chce ją od nas, bo, dajmy na to, chce, to nasze oświadczenie woli może polegać na tym, że tę ławę kawową ze wstrętem i przy użyciu rękawiczek oddamy chętnemu i weźmiemy od niego umówioną kwotę pieniężną. Kwestią odrębną jest, że jeśli później powstałby pomiędzy nami spór na tle tejże ławy kawowej tak kiepsko dowodowo wychodzimy, ale to nie ma znaczenia dla skuteczności tejże umowy. Ale, ale, już w przypadku mieszkania, takie oświadczenie woli nie powinno mieć miejsca, bowiem ustawa zastrzega wyjątek, zgodnie z którym przeniesienie własności nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego. Dziś jednak nad tym skupiać się nie będziemy, dziś rozważamy kwestie ogólne.

Dalej Kodeks cywilny wskazuje nam jak składać oświadczenia woli i od którego momentu wywiera ono skutki prawne.

Jeśli składamy oświadczenie woli innej osobie, przyjmuje się, że jest ono złożone z chwilą, gdy doszło do tej osoby w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Jak wiecie z powyższego oświadczenie woli można złożyć w formie elektronicznej i w taki przypadku jest ono złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba, której oświadczenie to składamy, mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 KC).

Drodzy, wobec powyższego, wskazać należy, że by uznać, że oświadczenie woli zostało złożone drugiej stronie, przyjmuje się w nauce prawa cywilnego, że wystarczające jest, że dana osoba odebrała przesyłkę zawierającą to oświadczenie (osobiście lub w tzw. doręczeniu zastępczym, np. mieszkam z mamą i mama odebrała przesyłkę adresowaną do mnie), a bez znaczenia pozostaje, czy otworzyła tę kopertę, czy co innego z nią zrobiła. Oczywiście dotyczy to oświadczeń składanych pisemnie i później wysyłanych pocztą.

Kodeks cywilny stanowi również, że oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie nie traci mocy na skutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych. Reguła ta nie ma zastosowania, jeżeli inaczej tę kwestię reguluje samo oświadczenie, ustawa lub wynika to z okoliczności danej sprawy (art. 62 KC).

Nadto oświadczenie woli należy tłumaczyć tak, jak wymagają tego ze względu na okoliczności, w których zostało ono złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, przy czym w umowach winno się raczej badać jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy niż opierać się na jej dosłownym znaczeniu (65).

Oświadczenia woliW ramach ciekawostki napomknę, że istnieje możliwość zastąpienia oświadczenia woli danej osoby prawomocnym orzeczeniem sądu stwierdzającym obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Taką oto mamy wolność 😏. Żartuję, to już ktoś musi być naprawdę bardzo niegrzeczny w obrocie prawnym, żeby mu sąd takie coś zrobił 😉.

Zakończenie

Muszę powiedzieć, że z zakończeniami to mam problem. Kiedyś uśmierciłam głównego bohatera opowiadania wysyłanego na konkurs i zostałam przez rodzinę shejotwana. Jak można uśmiercić głównego bohatera?! Ludzie, normalnie... 😇😇😇

Dziś nikogo uśmiercać nie będę, nie mam mocy uchylania przepisów prawnych (co do uchylenia puściłabym tu sucharka, ale nie prawnicy nie zrozumieją 😟). Mam natomiast nadzieję, że nieco rozjaśniłam w kwestii oświadczeń woli, których tak naprawdę sporo składamy w ciągu swego życia. Spora część z nas i z Was składa nawet takie kardynalne, jak oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński 👰💕💖💗💓💝👨.

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny,
A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, LEX.

Fotografowała: autorka 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).