środa, 4 października 2017

Miejsce na ziemi. Gdzie jest Twoje miejsce zamieszkania?

Miejsce zamieszkania osoby fizcznejMezo i Kasia Wilk (chyba, jeśli się mylę skorygujcie) śpiewali mi kiedyś ze wszystkich rozgłośni radiowych, że chcą do jedynego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie, do objęć, które akceptują ich słabości i gdzie poza biciem serca nie liczy się nic więcej. Cóż, gdybym w oparciu o takie wskazówki miała szukać miejsca zamieszkania osoby, którą chciałabym pozwać, to niechybnie bym to miejsce odnalazła 😀. Gorzej, jakby tych ramion tak trochę więcej niż jedna para było, co prawda poligamia w Polsce zabroniona, ale kwestiami związków pozaprawnych już nikt się nie interesuje i nie zabrania 😂💓💕💖💗. Cóż, by nie poddawać serc prawników takim rozterkom z pomocą spieszy niezawodny Kodeks cywilny, gdzie w zawrotnej ilości 4 artykułów zawiera uregulowania dotyczące miejsca zamieszkania osoby fizycznej (art. 25-28).


Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Czy wspominałam Wam, że kocham Kodeks cywilny? Nie? Niemożliwe 😉. Cóż, kocham, za ten piękny, zwięzły język, który potem mądre głowy opatrują w wykładnię o milion słów bogatszą. Dlaczego o tym teraz piszę. Bo zmierzam do art. 25 KC, który ni mniej, ni więcej stanowi sobie zwięźle i bez ogródek, że:

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W sumie na tym można by było poprzestać rozważania 😁. Jednak jak już wiecie w życiu nigdy nie jest jak? Łatwo, Drodzy, łatwo 😎. Dlaczego twierdzę, że i w tym przypadku nie jest łatwo. Ano niby wiemy z tego artykułu co to jest, to miejsce zamieszkania. Nie wiemy jednak, Drodzy Czytelnicy, co oznacza ta miejscowość i zamiar stałego pobytu 💬.

Co oznaczają?

Miejscowość w rozumieniu niniejszego artykułu to po prostu miejscowość, a nie adres. Czyli miejscowość nie oznacza w tym przypadku ulicy domu lub lokalu, w którym mieszkamy.

Przykład. Rozmawiamy z koleżanką i pytamy gdzie mieszka, bo chcemy jej wysłać kartkę z nad morza. Koleżanka mówi nam, że mieszka w Błotnie Wielkim przy ulicy Zachlapanej 2. W tym przykładzie miejscowością w rozumieniu art. 25 KC będzie samo Błoto Wielkie. Miejscem zamieszkania koleżanki jest Błotno Wielkie.

Drodzy, określenie miejscowości, w której ktoś mieszka pozwala nam na ustalenie właściwości miejscowej sądu i innych prawniczych niezbędników, nazwijmy to tak 😉.
Kodeks cywilny
A czymże jest zamiar stałego pobytu w rozumieniu art. 25 KC? Mądrzy w prawie wskazują, że zamiar stałego pobytu to cecha o charakterze obiektywnym pozwalająca nam na stwierdzenie, że dana osoba w danej miejscowości mieszka przez to, że przebywa w danym miejscu w taki sposób, że dla typowego obserwatora (czyt. Halinki i Zygmunta spod sklepu, czy Pani Heni monitorującej osiedle) jej przebywanie i zachowanie w tym miejscu świadczy o tym, że miejsce to jest dla niej ośrodkiem działalności życiowej.

Obrazuję powyższe dialogiem Pani Heni i Pani Halinki (wracającej ze sklepu):
- Te, Henia, widziałaś ten Kazik tej młodej Nowakówny to chyba z nią mieszka.
- Widziałam Halinko, widziałam. Co wieczór ten jego samochód widzę zaparkowany w miejscu, gdzie kiedyś moja córa parkowała.
- Widzisz Heniu, a te Nowaki to niby taka porządna rodzina, co niedziele do kościoła, a tu masz. Taki Kazik co noc u córy, zamieszkał z nią, no masz, do pracy stąd jeździ.
- Masz rację Halinko, świat schodzi na psy.
😀😂😀

Wracając jednakże do prawa, należy dodać, że zgodnie z Kodeksem można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 KC). Co więc się stanie, jeśli okazałoby się, że Kazik oprócz młodej Nowakówny, spędza też wspaniałe noce i poranki z młodą Kowalówną, młodą Wilkówną i młodą Majówną? Słuchajcie w takim wypadku musimy rozstrzygnąć, u której spędza najwięcej tych nocy i poranków, tzn. gdzie w przeważającej mierze koncentruje się jego działalność życiowa (bogata i ciekawa swoją drogą 😇). Gdy i w ten sposób nie jesteśmy tego w stanie ustalić, to prawo w określonych przypadkach ma swoje mechanizmy, o których dziś rozprawiać nie będziemy, zasygnalizuję tylko przykładowo, że istnieje coś takiego jak kurator dla doręczeń dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego).

Miejsce zamieszkania dziecka i podopiecznego

Drodzy, dzieci pozostające pod władzą rodzicielską i osoby znajdujące się pod opieką mają swoje własne uregulowania właśnie z tego względu, że w obrocie prawnym nie występują samodzielnie, a działają przez przedstawicieli ustawowych.

Zgodnie z art. 26 miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, którzy mają osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli zaś dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Drogą dygresji na tema miejsca zamieszkania dziecka, pragnę wskazać, że w sprawach rozwodowych, jeśli strony mają wspólne małoletnie dzieci, pewne orzeczenia dotyczące tych dzieci są obowiązkowym elementem wyroku rozwodowego. Do czego dążę. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka bowiem o władzy rodzicielskiej nad takimi dziećmi. Jeśli władzę tę pozostawia w równym zakresie obojgu rodzicom, dodatkowo w wyroku znajdzie się sformułowanie, że" miejscem zamieszkania dzieci jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki/ojca" w zależności od okoliczności.

Miesjce zamieszkania pozostających pod władzą rodzicielską i opiekąAnalogicznie do miejsca zamieszkania dzieci uregulowana została sytuacja osoby pozostającą pod opieką, ponieważ jej miejscem zamieszkania, w myśl art. 27 KC, jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Co oznaczają powyższe postanowienia Kodeksu cywilnego? Nic innego jak to, że jeśli chcemy ustalić miejsce zamieszkania osób pozostających pod władzą rodzicielską lub opieką, musimy ustalić miejsce zamieszkania ich rodziców lub opiekuna. Ustaleń tych dokonuje się zgodnie z omówionym już art. 25 KC.

Wnioski

Czy potrafisz już udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w tytule: gdzie jest Twoje miejsce zamieszkania? 😉;)

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Prawo cywilne. Część ogólna., Z. Radwański, A. Olejniczak, Warszawa 2011

Fotografowała: autorka

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).