środa, 13 września 2017

Osoba prawna

Osoby prawne regulacje w Kodeksie cywilnymKim jest? Czy ma serce? Głowę? Ręce? Nogi? Czy myśli? Czy czuje? Co, a może kto to jest? Dziś zajmiemy się odpowiedzią na powyższe pytania. To znaczy, tak myślę, że pytania te pozostawię moim Czytelnikom pod rozwagę, dostarczając im jedynie niezbędnych informacji 😉. Gotowi? 😊Osoba prawna - powstanie i rejestry

Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Tośmy się dowiedzieli... Wszystko jasne, nieprawdaż? Nie no, okay, przynajmniej wiemy, że Skarb Państwa to osoba prawna? Taak... ale co to znaczy być osobą prawną, co to jest osoba prawna?

Drodzy, osoba prawna, tak jak i Ty, to podmiot prawa cywilnego, który może mieć własne prawa i obowiązki, nabywać je i zbywać we własnym imieniu, posiada swój wyodrębniony majątek, którym odpowiada za niewykonanie zaciągniętych przez siebie zobowiązań.

Jak powstają osoby prawne? Kwestie te regulują ustawy pozakodeksowe. Wiecie jak to wygląda? Ano tak: "osobami prawnymi są Skarb Państwa...", "spółka akcyjna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru" i już mamy osobę prawną 😉. Jak się pewnie domyślacie zanim spółka akcyjna będzie tą osobą prawną wiele musi się w międzyczasie wydarzyć, ale na tym to polega, że w ustawach po prostu stanowi się jakie jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną (stają się osobami prawnymi). Bo wiedzieć trzeba, że nie każda jednostka organizacyjna jest osobą prawną, ale każda osoba prawna jest jednostką organizacyjną 😉. Właśnie te ustawy pozakodeksowe stanowią sobie, która jednostka organizacyjna jest osobą prawną, a która nie. Zasadniczo, by osoba prawna stała się osobą prawną nastąpić musi jej wpis do stosownego rejestru, często uzyskanie osobowości prawnej możliwe jest dopiero z chwilą wpisu do tegoż rejestru. Dlaczego? Ano art. 37 stanowi, że jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; rodzaje rejestrów określają odrębne przepisy. Przecież nie będziemy z prawem dyskutować 😁.

Reasumując Kodeks cywilny, to niewiele sobie stanowi o osobach prawnych, KC król odsyła - art. 35 KC - powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje jej statut. Czemuż by nie, kto kodeksowi zabroni? 😉

Nazwa, siedziba, organy, dobra osobiste

Nazwa, podobnie jak imię i nazwisko osoby fizycznej, indywidualizuje osobę prawną w obrocie pranym, a nazwę tę określa stosowny akt powołujący tę osobę do życia prawnego (np. w przypadku wspomnianej spółki akcyjnej nazwę określa się w statucie).
Nazwa, siedziba, organy, dobra osobiste osoby prawnej

Siedziba - którą w tym samym akcie, co nazwę osoby cywilnej, określa się w sposób dowolny i która wcale nie musi być taka sama jak adres, pod którym osoba prawna prowadzi działalność w sferze faktycznej 😉.

Organy, Drodzy, osoba prawna ma organy - wątrobę, serce, jelitka... 😋Tak, Drodzy, by osoba prawna mogła skutecznie występować w obrocie prawnym musi posiadać w tym celu stosowne organy (typu dyrektor, prezes itp., itd.), gdy ich nie ma, to problemy różne są, ale dziś nie czas, dziś nie miejsce, ale generalnie skutek taki, że skutków nie ma, bo osoba prawna działać nie może (powiedzcie mi, czy człowiek może, jak mu np. serce wyjmą i nie włożą na miejsce tak jak trzeba 😉).

Dobra osobiste. Drodzy, drodzy, jest coś takiego jak dobra osobiste osoby prawnej, które podobnie jak dobra osobiste osób fizycznych, podlegają ochronie. Jasne jest, że pewne dobra osobiste osobie prawnej jako jednostce organizacyjnej przysługiwać nie będą, bo jak? - np. życie, zdrowie, wolność osobista, swoboda sumienia itp. Jednakże dobra sława, nazwa, nietykalność pomieszczeń, tajemnica korespondencji, czy nawet wskazuje się na sferę prywatności - takie dobra osobiste osobom prawnym jak najbardziej przysługują i podlegają ochronie prawnej.

Rodzaje osób prawnych

Drodzy, wyróżnia się następujące rodzaje osób prawnych:

1. państwowe osoby prawne
a) Skarb Państwa,
b) inne państwowe osoby prawne, np. przedsiębiorstwa państwowe, Narodowy Bank Polski

2. jednostki samorządu terytorialnego
a) gminy,
b) związki międzygminne,
c) powiaty,
d) województwa

3. korporacyjne i fundacyjne osoby prawne
a) korporacyjne - wyróżniają się tym, że posiadają członków, którzy przez wniesione udziały i składki tworzą majątek osoby prawnej
b) fundacyjne - instytucja założyciela-fundatora, który to wyposaża osobę prawną w mamonę.

Trzeci podmiot prawa cywilnego

Rodzaje osób prawnychDrodzy, poza osobami fizycznymi i osobami prawnymi, funkcjonuje coś takiego jak, cytuję art. 33(1) KC, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Do tychże jednostek odpowiednio stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Kołomyja, kołomyja, niby nie osoby prawne, a jednak przepisy o osobach prawnych jakoś odpowiednio się stosuje. Łopatologicznie tłumacząc, można wskazać, że jednostce tej czegoś w osobowości brakuje, co stanowi, że nie można jej uznać za osobę prawną. Tymi jednostkami są osobowe spółki handlowe (jawna, partnerska). Drodzy, mądrzy się coś tam spierają o te jednostki, przyznam szczerze, że jakoś to do mnie zupełnie nie trafia, jest to poziom abstrakcji dla mnie za wysoki na tym etapie, więc wiedzmy wszyscy, włącznie ze mną, że to jest, egzystuje, uwzględniajmy to, ale żyjmy dalej, bo nie dla mnie spieranie się, czy to CUŚ zwać można ułomną osobą prawną, czy jest to trzecim podmiotem prawa cywilnego, czy nie, w takich sytuacjach sobie myślę, że niektórzy, to do garnka nie mają co włożyć, a ja się będę zastanawiać, czy jakiś twór prawny mogę uznać za ułomny, czy jakiś inny. Serio, może kogoś urażę mym podejściem, ale życie me toczy się dalej tak samo jak z wiedzą o tym, że ameba ma coś takiego jak nibynóżki 😉.

Czekam na odpowiedzi na zadane we wstępie pytania 😁.

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Prawo cywilne-część ogólna., Z. Radwański, A.Olejniczak, Warszawa 2011

Fotografowała: autorka

3 komentarze:

 1. świetny wpis, czekam na więcej ❤

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję 💖 W ramach tego czekania zapraszam do zapoznania się z wcześniejszymi wpisami 😉 Pozdrawiam serdecznie 😊

   Usuń
 2. 46 years old Software Engineer III Alessandro Ramelet, hailing from Victoria enjoys watching movies like Not Another Happy Ending and Flying disc. Took a trip to Teide National Park and drives a Mercedes-Benz 500K Roadster. przejdz tutaj

  OdpowiedzUsuń

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).