wtorek, 22 sierpnia 2017

Czy wiesz kto to jest przedsiębiorca?

Kodeks cywilnyDzisiaj czas na rozwikłanie zagadki dotyczącej tego, kim jest przedsiębiorca. Myślisz, że i bez tego posta wiesz kim on jest? Uważasz, że to ten dobrze sobie wyglądający gostek w czarnej skórze z milionami monet w kieszeni i wypasioną furą w leasingu, co to szczęścia ma więcej niż rozumu? Może i masz rację. Prawo ma jednak inną koncepcję w tym zakresie 😀.


Pojęcie przedsiębiorcy

Drodzy, Kodeks cywilny to wyłącznie ciekawe przepisy (hłe hłe 😎). Na przykład mamy sobie taki artykuł 43(1) KC (to w nawiasie to indeks górny, wybaczcie, w narzędziach do pisania posta nie widzę narzędzia do zrobienia tego indeksu - laik, laik na blogu 😂). Tenże wspaniały art. 43(1) stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (nie martwcie się, w najbliższym czasie dowiecie się cóż to takiego ta dziwna jednostka 😁), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jasne? Nie. Dlaczego? Dlatego, Drodzy Czytelnicy, że w tym miejscu powinniśmy się zadumać: "dobrze, dobrze, wszystko ok, ale cóż to jest działalność gospodarcza lub zawodowa? czy znajdziemy jej definicję w tymże omawianym teraz Kodeksie?". Po zadaniu sobie tego pytania i przewertowaniu stronic Kodeksu cywilnego (ewentualnie poszukiwaniu na urządzeniu elektronicznym), dojdziemy do konstatacji, że ten Kodeks to w maliny nas wpuszcza, bo pojęcia działalność gospodarczej lub zawodowej nam nie tłumaczy. W tym miejscu pojawia się jednak Zbawca prawny, czyt. autorka tegoż bloga, i wskazuje kierunek w prawo, znaczy się kierunek w stronę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Drodzy Czytelnicy, przywołana ustawa zawiera właśnie poszukiwaną przez nas definicję.

Nie chcąc dłużej trzymać moich wiernych Czytelników w niepewności przytaczam definicję z tej cudownej, jak każdy akt prawny w tym pięknym kraju, działalności gospodarczej zawartą w art. 2 ustawy - działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa , wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Drodzy, przyznajcie, że połowicznie wiedzieliście, co to jest działalność gospodarcza 😉.

W tym miejscu pragnę wypunktować elementy istotne definicji działalność gospodarczej, otóż rzeczona działalność winna być:

1) działalnością zarobkową
wykonywaną w sposób
2) zorganiozwany
i
3) ciągły.

Gdy brak którejkolwiek z cech, nie możemy przyjąć, iż dana działalność jest działalnością gospodarczą.

Firma przedsiębiorcy

W tym miejscu być może niektórzy doznają szoku, jak dowiedzą się, że myśleli, że wiedzą, co oznacza pojęcie firmy, a tu się okaże, że jednak się mylili ;). Kodeks pełen niespodzianek. Czymże jest więc firma? Odpowiadam na to pytanie, posiłkując się art. 43(4) KC oraz 43(5) KC.

Działalność gospodarcza, przedsiębiorcaZgodnie z powyższymi artykułami firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (szok i niedowierzanie 😱). Nie wyklucza się jednak włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Posypię przykładem. Załóżmy, że jestem przedsiębiorcą. Co jest moją firmą? "Żanetta i prawo"? Nie, nie, Drodzy Czytelnicy. Moja firma to Żanetta Charemska. I ten element jest obligatoryjny (obowiązkowy). Jednakże dodatkowo do mojego imienia i nazwiska mogę coś dodać na oznaczenie i większe jeszcze spersonalizowanie. Po dodaniu tego czegoś moja firma może być określona np. tak: Żanetta Charemska "Żanetta i prawo" (albo na odwrót, jak kto woli 😉). Czy to jest jasne? Jak nie, pytać proszę, będziemy wyjaśniać 😆.

Natomiast firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma w tym przypadku zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. Stanowi się też, że firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie takiego nazwiska (pseudonimu) wymaga pisemnej zgody osoby, której nazwisko (pseudonim) mają być zamieszczone w firmie, a gdy osoba ta nie żyje - zgody jej małżonka i dzieci. Dodatkowo postanawia się, że przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

Z ciekawostek warto wiedzieć, że firmę przedsiębiorcy i jej zmiany ujawnia się we właściwym rejestrze. Ponadto firma przedsiębiorcy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku, nadto nie może ona wprowadzać w błąd, w tym w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia.

Co ciekawe firma nie może być zbyta, a przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeśli nie wprowadza to w błąd. Prawo do firmy podlega również ochronie.

Czy wszystko jest jasne? Jeśli nie, zapraszam do zadawania pytań, czy też ewentualnej dyskusji 😉.

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Fotografowali: autorka bloga

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).