piątek, 14 lipca 2017

Zmiana i koniec

Konstytucja Rzeczpospolitej PolskiejPo dwóch miesiącach rozważań docieramy do końca naszej Konstytucji. Zajęło nam to trochę czasu, ale dla porównania zdradzę moim Czytelnikom, że przedmiot prawo konstytucyjne na studiach prawniczych obejmuje dwa semestry, czyli znacznie więcej niż mi zajęło robienie pigułki konstytucyjnej dla Was.


Zasadniczo pozostały nam dwa rozdziały do omówienia - Rozdział XII Zmiana konstytucji oraz Rozdział XIII Przepisy przejściowe i końcowe. My darujemy sobie rozdział ostatni, bardziej on przydatny prawnikom, niż ludziom tylko ciekawym uregulowań konstytucyjnych. Dzisiejszy post będzie więc w połowie merytoryczny - zmiana konstytucji, a w połowie podsumowujący rozważania konstytucyjne.

Zmiana Konstytucji

Jak wszystko co związane z naszą Konstytucją, temat jej zmiany, nie mogło być inaczej, też co chwilę gorąco odżywa. Jednakże teraz kiedy odżyje, moi Czytelnicy będą wiedzieć o co się rozchodzi 😉.

Idąc sobie po kolei, jak to czyni również nasza ustawa zasadnicza, należy zacząć od projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Projekt ten może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat (jako cała izba) lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji winna być uchwalona w jednakowym brzmieniu przez Sejm i przez Senat.

Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Procedura zmiany Konstytucji RP
Co do zmiany rozdziałów I, II lub XII Konstytucji, uchwalenie tych zmian może odbyć się nie wcześniej niż 60 dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy. Nadto jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji odnosi się do w/w rozdziałów, to 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP mogą żądać w terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Podmioty te kierują wniosek w tym zakresie do Marszałka Sejmu, który winien niezwłocznie zarządzić przeprowadzenie referendum  w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. W takiej sytuacji zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, gdy większość głosujących opowie się za tą zmianą.

Dalej wszystko toczy się przewidywalnie, gdy zmiana zostanie uchwalona, Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie (21 dni od dnia przedstawienia mu tejże ustawy zmieniającej) i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Drodzy Czytelnicy, Rozdział XII, to cały jeden art. 235, i tyle on sobie w tej kwestii zmiany stanowi 😉.

Zakończenie

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej15 postów dotyczących prawa konstytucyjnego. Przez ten czas zaglądaliśmy w głąb naszej ustawy zasadniczej. Zapoznaliśmy się z systematyką Konstytucji, rozważaliśmy kwestie suwerena jako kosmity, wieloźródłowość prawa, nasze konstytucyjne prawa i obowiązki, dowiedzieliśmy się nieco więcej o Sejmie i Senacie, wiemy, czy możemy być posłem, senatorem, Prezydentem RP. Niestraszny nam jest Prezes Rady Ministrów (😂) i Rada Ministrów, samorząd terytorialny. Zgłębiliśmy gorący temat sądów i jeszcze gorętszy dotyczący trybunałów 😉. Wiemy, jakie mamy organy kontroli i ochrony prawa , co to są finanse publiczne, stany nadzwyczajne i jak zmienić konstytucję. Wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć, zanim zgłębimy tematy prawa cywilnego, karnego, administracyjnego.

Mam nadzieję, że się Wam podobało 😉. Aaaa następny post będzie o prawie cywilnym. Chyba 😉.

Uściski 😙

Post został opracowany na podstawie:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Fotografowali: Emilia Charemska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).