środa, 19 lipca 2017

KC - kocham cię?

Kodeks cywilnyTak, Drodzy, dziś post miłosny. O jednej z dozgonnych miłości mego życia. Prawie cywilnym. Moje życie toczy się wokół tej osi z największą częstotliwością, a skrót KC... no, cóż, wcale nie oznacza, że piszę komuś o miłości, a o kodeksie cywilnym 😉.

Zaczynamy dziś cykl prawo cywilne. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, post wprowadzający, o tym czym jest prawo cywilne, systematyka, zasady. Do dzieła więc! 😊Prawo publiczne czy prawo prywatne

Na początku rozważań o prawie popełniłam post, w którym zastanawiałam się czy prawo to drzewo. W tymże wspaniałym rozważaniu, nakreśliłam moim Czytelnikom czym różni się prawo prywatne od prawa publicznego. W związku z tym, w chwili obecnej liczę, że moi Czytelnicy bez wahania i cienia wątpliwości wiedzą, że prawo cywilne zaliczamy do prawa prywatnego.

Taki stan rzeczy wskazuje nam, że normy prawa cywilnego regulują stosunki między podmiotami, którym można przypisać cechę autonomiczności. Autonomiczność ta oznacza, że nie będziemy mieć tutaj do czynienia z władczym podporządkowaniem jednego podmiotu drugiemu podmiotowi, a z  równorzędnością tych podmiotów (choć wskazuje się, że nie zawsze i nie do końca mamy tu do czynienia z równorzędnością, wystarczy spojrzeć chociażby na relację przedsiębiorca-konsument, gdzie przedsiębiorcę uważa się za stronę silniejszą, co powoduje, że strona słabsza otrzymuje od prawa mechanizmy obronne przed potężnym przedsiębiorcą Janem Kowalskim, wulkanizatorem 😎 oczywiście żartuję, te przepisy są potrzebne 😊). Charakterystyczne w tym wypadku jet również to, że podmioty stosunku cywilnoprawnego same kształtują treść istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego, oczywiście w granicach zakreślonych przez prawo.

Systematyka prawa cywilnego

Prawo cywilne obejmuje następujące działy:
Systematyka prawa cywilnego

1. Część ogólna - reguluje instytucje i zasady wspólne całemu prawu cywilnemu
2. Prawo rzeczowe - reguluje kwestie związane z prawami podmiotowymi względem rzeczy
3. Prawo zobowiązań - reguluje kwestie związane z prawami majątkowymi
4. Prawo spadkowe - reguluje kwestie dotyczące przesunięć majątkowych na wypadek śmierci
5. Prawo rodzinne - reguluje stosunki prawne pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi, krewnymi, powinowatymi, związane z opieką i kuratelą
6. Prawo na dobrach niematerialnych - reguluje kwestie związane z prawami podmiotowymi do wytworu umysłu ludzkiego posiadającego wartość majątkową

Drodzy, powyższe działy są działami, jak je tu określę, najbardziej popularnymi, a cztery pierwsze w dużej mierze zawarte są w jednej ustawie o skrócie KC 😉. Nie oznacza to, że podane działy kończą i wyczerpują działy prawa cywilnego. Nie ma lekko. Prawo cywilne rozproszone jest w wielu innych ustawach, a przykładowo można tu wskazać na takie działy jak prawo wekslowe, ubezpieczeniowe, przewozowe. Pamiętajcie o tym. Nie zamykajcie się na inne ustawy, one też chcą zostać zauważone 😉.

Zasady prawa cywilnego

Czymże są zasady prawa cywilnego? Według guru ze studiów (czyt. prof. Radwański), zasady prawa cywilnego to "kategoria norm prawnych, które wyróżniają się swoją doniosłością oraz szczególną rolą, jaką pełnią na obszarze wspomnianej gałęzi prawa; wskazują one wartości, jakie normy prawa cywilnego przede wszystkim powinny realizować; wyznaczają kierunek działań prawodawczych, sposób stosowania prawa" itp. itd.

Jakie zatem zasady prawa cywilnego się wyróżnia?

1. uznanie i ochrona osobowości każdego człowieka w równej mierze,
2. pełna i równa ochrona mienia podmiotów prawa cywilnego,
3. zakaz nadużywania praw podmiotowych,
4. autonomia woli podmiotów prawa cywilnego wyrażająca się w kolejnej zasadzie - swobody umów,
5. ochrona zaufania podmiotu do składanych mu oświadczeń lub innych doniosłych prawnie zachowań.

Zasady prawa cywilnegoDrodzy i właśnie wszystko to będziemy brać pod lupę w kolejnych postach. Będziemy poznawać prawo cywilne, może nie od deski do deski i krok po kroku, ale tak, by mieć jasny obraz, co w cywilnej trawie piszczy 😉.

Uściski😙


Post został opracowany na podstawie:
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2011 (cytat również pochodzi z tej książki).

Fotografowała: Emilia Charemska 


 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).