wtorek, 20 czerwca 2017

To kto tu rządzi?

Rada Ministrów i administracja rządowa
Było o Sejmie, było o Senacie, było o Prezydencie, więc teraz pora na...? Tak, tak, Rada Ministrów i administracja rządowa, czyli Rozdział VI Konstytucji. Gorący temat w dzień gorącego lata 🌅. Czyli nic nowego, od miesiąca zajmujemy się gorącą kwestią - Konstytucją 😎.


Rada Ministrów - co to w ogóle jest?

Niektórzy z Was zastanawiają się pewnie cóż to jest ta Rada Ministrów, takie coś w Polsce istnieje? Winię za to lekcje w szkole i media 😈. Dlaczego roszczę sobie prawo do obwiniania? Bowiem, my, Naród Polski, jesteśmy leniwymi stworkami i skracamy sobie wszystko jak się da ;). Także i nazwę tej instytucji konstytucyjnej - trąbiąc wszędzie "rząd". Może rząd, może nierząd, na pewno Rada Ministrów 😇.

Skoro kwestie terminologiczne mamy za sobą zastanówmy się, co taka Rada Ministrów robi, poza tym, że w opinii każdego szanującego się Polaka nic nie robi, pieniądze bierze (z moich podatków! 😁).

Odpowiedź na powyższe zagadnienie znajduje się w art. 146 Konstytucji RP. Najogólniej rzecz ujmując Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawy polityki państwa, które nie zostały zastrzeżone dla innych organów państwowych, ani dla samorządu terytorialnego. Rada Ministrów kieruje także administracją rządową. Powoływany artykuł wymienia przykładowe zadania Rady Ministrów, co oznacza, że poza tymi wymienionymi w Konstytucji są też inne niewymienione, których do Konstytucji nie wpisano, żeby nie stała się wielotomową księgą. Wybrano najważniejsze, reszta jest regulowana ustawami. Z tych najważniejszych wg Konstytucji, przedstawiam najważniejsze w mojej opinii, a są to:
- zapewnienie wykonania ustaw,
- wydawanie rozporządzeń,
- uchwalanie projektu budżetu państwa (nie budżetu - projektu! ustawę budżetową na podstawie tego projektu uchwala parlament),
- zajmuje się kwestiami związanymi z zawieraniem umów międzynarodowych i obronnością kraju.

Jeśli ktoś pragnie zapoznać się z wszystkimi kompetencjami wymienianymi w naszej ustawie zasadniczej, odsyłam do jej treści 😉.

Prezes Rady Ministrów i ministrowie

Rada Ministrów co do zasady składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Z powyższego wiemy, że Rada Ministrów to rząd, więc idąc dalej odkrywamy, że Prezes Rady Ministrów to premier 🙉. Prezes Rady Ministrów jest desygnowany przez Prezydenta RP. Prezes Rady Ministrów proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent powołuje i Prezesa i pozostałych członków Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej RM i odbiera od członków nowej RM przysięgę (nie ślubowanie).

14 dni to przy tej instytucji utarty zwyczaj, bowiem w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta, Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (Drodzy Czytelnicy, mówimy tu nie o czym innym jak bardzo medialnie popularnym expose 😉). Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jak widać zaufanie to podstawa nie tylko w małżeństwie 😏.

Odpowiedzialność Rady Ministrów i jej członków

Drodzy, Konstytucja wyróżnia trzy rodzaje tejże odpowiedzialności:

1) polityczną - jest to odpowiedzialność przed Sejmem i wyraża się ona w instytucji wotum nieufności. Widzicie więc, że zaufanie nie jest dane raz na zawsze i można komuś "odufać" 😜. Członkowie RM ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów, jednakże członkowie (pojedynczo) ponoszą także przed Sejmem odpowiedzialność indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa (Rady Ministrów oczywiście 😂). Do szczegółowej procedury udzielania wotum nieufności odsyłam - art. 158 Konstytucji RP - zapewnia, nasza ustawa zasadnicza, wbrew pozorom, nie gryzie 😶. Ponadto, jeśli ktoś napisze mi w komentarzu czym jest konstruktywne wotum nieufności, dostanie ode mnie czekoladę 😊.

2) konstytucyjną - odpowiedzialność członków RM przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw.

3) karną - odpowiedzialność członków RM przed Trybunałem Stanu za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

W dwóch ostatnich przypadkach, uchwałę o pociągnięciu członka RM do odpowiedzialności przed TS podejmuje Sejm na wniosek Prezydenta RP lub co najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów (ciśnie mi się tutaj pewien sarkazm, ale dziś się powstrzymam 😏).

Dymisja

Modne słowo ostatnio, ale nie w kontekście Rady Ministrów. Niemal równie modne jak Konstytucja 😀. Co oznacza? Kto wie, kto wie? Ja! 🙋 Dymisja to zwolnienie lub rezygnacja z zajmowanego stanowiska lub urzędu.

Dymisję Rady Ministrów podzieliłabym na dwie kategorie - dymisję naturalną i przez powinięcie się abstrakcyjnej nogi RM.

Naturalna - Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu - wybory były, czas na zmianę! (koniecznie dobrą, dlaczegóż by na złą:D).

Powinięcie się abstrakcyjnej nogi  - Prezes RM składa dymisję, gdy:
1. Sejm nie uchwali wotum zaufania dla RM,
2. zostanie wyrażone RM wotum nieufności,
3. rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

Wbrew pozorom, jeśli ktoś dokładnie przeczytał niniejszego posta, wie, że dwie pierwsze przyczyny wcale nie są tożsame. Skrótowo: pierwsza przesłanka odnosi się do etapu tworzenia się RM, druga do utraty zaufania w trakcie działania RM.

Suma myśli

Co nieco o tej Radzie Ministrów, powszechnie znanej jako rząd, już wiemy. Czytelników ocenie pozostawiam, czy warto ją karmić z ich podatków 😛.

Uściski 😗


Post został opracowany na podstawie:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Fotografowali: Emilia Charemska/Ewa Charemska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).