środa, 28 czerwca 2017

Sądy

Sądy i Trybunały
Nadeszła wiekopomna chwila. Poruszymy dziś kwestię wzbudzającą ostatnio wielkie emocje 🌋. Na tym blogu emocji jednak nie będzie. Prawo to temat rzadko emocjonujący, często wymagający skupienia i dokładnego przemyślenia. Emocje pozostawimy więc tam gdzie są 😉. Tu dowiecie się, co tak naprawdę stanowi nasza Konstytucja 😎.Sądy

Nie będę Was, Drodzy Czytelnicy, nękać definicjami. Każdy mniej więcej czuje czym jest sąd. Tytułem rozrywki wspomnę Wam, że sąd to ponoć grupa ludzi orzekająca, która strona miała lepszego adwokata 😜.

Drodzy, zgodnie z naszą ustawą zasadniczą Sądy i Trybunały są władzą niezależną i odrębną od innych władz (czyli od władzy ustawodawczej - Sejm i Senat, oraz wykonawczej - Rada Ministrów, Prezydent). Wydają one wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miejscu pozostawiamy Trybunały, o nich niebawem, one mają inną rolę niż sądy.

Właśnie jaką rolę pełnią sądy? Drodzy moi, od dziś wiemy, że Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe sprawują w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości. Postaram się w tym miejscu pominąć moje własne przekonania, że sprawiedliwość nie istnieje 😂. Wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach sprawują sądy powszechne, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla innych sądów. Drodzy, czy poprzednie zdanie, żywcem wyciągnięte z Konstytucji, prowadzi do wniosku, że prokuratura to wymiar sprawiedliwości? Musicie stanowczo odpowiedzieć NIE. Pragnę przy tym dodać, że prokuratura to instytucja regulowana przepisami głównie ustawowymi i nie ma swego odrębnego miejsca w Konstytucji. Prokuratura jest organem ścigania, który doprowadza złoczyńców przed wymiar sprawiedliwości, czyli sąd, sama w sobie sprawiedliwości nie wymierza. Dlaczego? Bo z naszej ustawy zasadniczej wynika np., że o czyjejś winie może orzec tylko sąd.

Co jest jeszcze ważne? Ważne jest, że dzięki postanowieniom Konstytucji mamy zapewnioną dwuinstancyjność postępowania, co oznacza, że jeśli nie podoba nam się wyrok sądu I instancji, to możemy wnieść stosowny środek w postaci apelacji, czy też inaczej zatytułowanego pisma (nie brniemy dziś w to) do sądu II instancji, który może zweryfikować rozstrzygnięcie pierwotne.
Szczegóły dotyczące organizacji sądów itp. regulują już ustawy, w tym np. ustawa o ustroju sądów powszechnych, czy o ustroju sądów administracyjnych. Dziś to pozostawiamy. Dziś konstytucyjna kwintesencja.

Sędziowie

Ten sędzia, to siedzi naburmuszony, ubrany w jakieś dziwne cuś i zamiast wymierzać sprawiedliwość, to jest niesprawiedliwy. Nic nie robi, przeciąga sprawy, i nie jest po mojej, zaakcentujmy: mojej, stronie 😉. I jeszcze się nie wiadomo czego domaga, jak tyle zarabia z państwowych, czyli moich pieniędzy. Myślicie tak, prawda? Kto nie był w sądzie, ten tak myśli. Albo był i trafił na wyrodka 😺. Cóż, pozostawiam to Waszej ocenie. Mam tylko prośbę - oceniajcie na podstawie rzetelnej informacji, a nie fali społecznej emocji 🌊.

Do rzeczy jednak. Co też ta nasza ustawa zasadnicza stanowi sobie o sędziach? Uuuuuu, powiem Wam, wzniesiemy się na wyżyny 🌄. Nasza Konstytucja zawiera takie zapisy o tych naszych niedobrych sędziach:

1. sędziowie są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom,
2. zapewnia się sędziom warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (hahaha, państwo byłoby już dawno zbankrutowało, gdyby skrupulatnie się z tego wywiązywało, bo co jak co, Polacy kłótliwy naród 😁),
Immunitet sędziowski3. sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z niezależnością sądów i niezawisłością sędziów,
4. sędziów powołuje Prezydent RP na czas nieoznaczony na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa,
5. sędziowie są nieusuwalni,
6. sędzia tylko na mocy orzeczenia sądu i tylko w ustawowo określonych przypadkach może zostać złożony z urzędu, zawieszony w urzędowaniu, przeniesiony do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli,
7. sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności; sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania; tak, tak, Drodzy, rozprawiamy tu o immunitecie sędziowskim, który każdy chciałby mieć 😆.

Ach, ci sędziowie... 😉

SN, NSA, KRS

Szyframi piszę, szyframi 😉. Nie bójcie się, w tym miejscu właśnie rozszyfrowuję: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa. Wisienki na torcie, z najwyższego piętra 😉.

Drodzy, na pewno chcecie się dowiedzieć (naaaa peeeewno 😀) cóż to za sądy takie wysokie i naczelne. Spieszę z wyjaśnieniami.

Sąd Najwyższy - nadzoruje działalność sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, a jego Pierwszego Prezesa powołuje Prezydent RP na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Naczelny Sąd Administracyjny - wraz z innymi sądami administracyjnymi sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej; Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego na sześcioletnią kadencję powołuje Prezydent RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, więc podobnie jak w SN 😉.

Krajowa Rada Sądownictwa - trochę się o niej ostatnio słyszy, wcześniej pewnie nikt o tym nie słyszał, a skrót KRS rozwijał, o ile w ogóle rozwijał 😏, jako Krajowy Rejestr Sądowy; jednak jak widzicie może on też oznaczać Krajową Radę Sądownictwa, która stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów; składa się ona z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta RP, z piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, a także z czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Jasne? Wiem, że nie do końca. I powinniście wiedzieć dlaczego. Nie bez kozery Konstytucja nazywana jest ustawą zasadniczą - znajdują się w niej rzeczy zasadnicze, reszta jest w ustawach tzw. zwykłych 😉. Tak czy siak, coś nieustannie może się przydać przy rozwiązywaniu krzyżówek! 😛
Konstytucja RP

Przemawia autorka

Drodzy, jak zwykle oddaję przed Wasze oczy pigułkę konstytucyjną, używajcie jej rozsądnie 😉. A jeśli dręczy Was jakaś wątpliwość w tym temacie, opowiedzcie o niej, może wspólnie coś na to zaradzimy 😉. Kończąc, muszę Wam powiedzieć, że za 12 dni, uzyskam możliwość zastępowania radców przed sądami. Rada jaką otrzymałam przed tym sądnym (😈) dniem brzmiała: "musi sobie Pani odczarować sędziów i sądy".  Myślę, że jest to rada uniwersalna, która wszystkim pomoże się odnaleźć w rzeczywistości sądowej. Życzę Wam jednak, żebyście nigdy nie musieli, w żadnym charakterze i w żadnej sprawie stawać przed sądem. Problemy można rozwiązywać też inaczej 😎.

Uściski 😗

Post został opracowany na podstawie:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Fotografowała: Emilia Charemska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Króluje tu szacunek i kultura słowa. Komentarze zawierające słowa powszechnie uważane za obelżywe, nawołujące do nienawiści rasowej, narodowościowej, religijnej, o charakterze hejtu internetowego zostaną usunięte. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności i regulaminie bloga (w wersji na komputery - zakładka po prawej stronie, w wersji mobilnej - u dołu w zakładce strony).